2016-06-07

Organy przedszkola

Organy Publicznego Przedszkola nr 14 MALUSZEK w Ostrowie Wielkopolskim:

Dyrektor:

mgr Renata Jarosz

Rada Pedagogiczna:

 1. Marika Andrzejewska
 2. mgr Adriana Bera
 3. mgr Magdalena Bielska - Wicedyrektor
 4. mgr Ewa Giernalczyk
 5. mgr Agnieszka Jakubowska
 6. mgr Renata Jarosz - Dyrektor/ Przewodnicząca
 7. mgr Magdalena Kałużna
 8. mgr Katarzyna Kasprzak
 9. mgr Agnieszka Kłobus
 10. mgr Katarzyna Kopydłowska
 11. mgr Sandra Krell
 12. mgr Katarzyna Krzyżaniak
 13. mgr Daria Mazur-Kędziora
 14. mgr Marta Parsiegel
 15. mgr Emilia Ratajczyk
 16. Grażyna Ratajek
 17. mgr Katarzyna Strugarek
 18. mgr Ilona Urbaniak
 19. mgr Anna Wawrzyniak
 20. mgr Magdalena Kaźmierczak
 21. mgr Anna Zielezińska
 22. mgr Anna Żmuda-Kuberacka

Rada Rodziców:

 1. Marta Walczak - Przewodnicząca
 2. Krzysztof Koczorowski - Zastępca Przewodniczącej
 3. Marta Raczak-Jamroziak - Skarbnik
 4. Karolina Pawłowska-Ziemniak - Sekretarz

         Komisja rewizyjna:

 1. Beata Łukawska-Bartoszek
 2. Robert Pyrdoł

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się